Skötsel av bilplats

Bild

När du hyr bilplats och garage behöver du känna till hur du ska sköta din bilplats, vad du får förvara i garaget och vad som gäller kring snöskottning.

Förvaring i garage

Garaget är bilens plats och inget extra förråd till din lägenhet. Av brandsäkerhetsskäl får du bara förvara ditt fordon, fyra extra bildäck och en mindre bensindunk i garaget. Om du har plats i centralgarage får du endast parkera ditt fordon och inte förvara något annat på platsen.

Snöskottning

Under vintertid ansvarar du själv för skottning av din parkeringsplats och framför din garageport.

Efterrensning av parkeringsplatser sker på måndag eller torsdag mellan klockan 08.00 till 12.00 beroende på när det har snöat. Kom ihåg att flytta bilar, släpvagnar eller annat som kan utgöra hinder för snöröjningen.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!