Störning

Bild

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att du har människor omkring dig. Det hörs ljud från andra och det är liv och rörelse. Men en del kan bli störda av sådant som andra inte bryr sig om.

Vad kan du som hyresgäst göra?

Normal hänsyn och sunt förnuft ger ett gott boende för alla. Du ska naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Ljud av barns lek, möblering, eller borrning vid enstaka tillfällen kan inte betraktas som en störning.

Om du upplever dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp det direkt med grannen. Om det inte leder till någon förbättring är det viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Om det är akut

Om du blir störd av dina grannar och inte själv har möjlighet att påpeka detta tar du kontakt med vår trygghetsjour Securitas på telefon 0980-812 86. När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefonnummer. Anledningen är att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar. Vi lämnar aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.

Vad händer sedan?

När du anmält en akut pågående störning åker trygghetsjouren till platsen och kontrollerar situationen. Om störningen pågår fortfarande och hörs väl tar man direkt kontakt med den störande hyresgästen och informerar denne om att kringboende känner sig störda. Alla händelser, även de som inte kan bekräftas, rapporterar trygghetsjouren till Kirunabostäder.

Om Kirunabostäder får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi alltid den störande per brev. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett formellt varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!