Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Systematisk hyressättning

Bild

Kirunabostäder och Hyresgästföreningen arbetar tillsammans för att utveckla ett nytt system för en mer rättvis hyra, men vad innebär systematisk hyressättning?

Tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar Kirunabostäder med att utveckla ett nytt system för att räkna ut vad du ska betala i hyra för din lägenhet. Vårt syfte är att alla som bor hos Kirunabostäder ska ha en hyra som speglar kvaliteten i bostaden och områdets attraktivitet.

Modellen bygger på en enkätundersökning för hyresgäster och en poängbedömning utifrån lägenhetsbesiktningar, men är också ett förhandlingsresultat mellan Hyresgästföreningen och Kirunabostäder. Enkäten och besiktningen leder till en lägenhetsdeklaration för varje lägenhet och i den kommer vi enkelt att kunna visa vad som påverkar just din hyra.

Utöver den enkät som du får skickat till dig innebär en del av arbetet med den nya hyressättningen att vi kommer att besikta alla lägenheter i beståndet. Vi kommer att titta objektivt efter skillnader mellan lägenheterna bland annat köks- och badrumsutrustning, storlek på balkong/uteplats, eventuellt trafikbuller m.m. Vi kommer att höra av oss med mer information till dig som hyresgäst inför besiktningstillfällena.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!