Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Laddningsplats för elbilen

Bild

Ladda din elbil säkert i laddstolpe.

På Kirunabostäder vill vi uppmuntra till användning av elbil eftersom det kan minska klimatpåverkan, bidra till bättre luftkvalitet i staden och minska störande trafikbuller.

Hyra av laddplats

I dagsläget finns möjlighet till elbilsladdning hos Kirunabostäder i vissa områden. Du kan ladda din el- eller hybridbil genom att hyra laddplats hos oss på Tallplan, Kvarter 1 eller Lerduvestigen. Lediga laddplatser publiceras under Lediga bilplatser. Våra laddplatser är på 2,3 kW med schuko-uttag och 3,7 kW till vilka det krävs en Mode 3 Typ 2 kabel.

Installation av laddmöjlighet på befintlig parkeringsplats

Kirunabostäder ser för närvarande över lösningsalternativ för att kunna ladda elbil i befintliga motorvärmarstolpar och kommer återkomma med erbjudande om det när det är klart. Det avser både erbjudande av laddmöjlighet på utomhusparkeringar och i garage.

Ladda elbilen säkert

Tekniskt sett kan du ladda din elbil i ett vanligt eluttag men det ökar brandrisken, därför är det inte tillåtet i Kirunabostäders bestånd. Vanliga eluttag, som i motorvärmarstolpar, är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. Elsystem som belastas för hårt slits när det uppstår för stora temperaturväxlingar i elcentraler, kontakter och ledningar. Används uttagen i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken.

Den här typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Försäkringsbolagen kräver att eluttag och apparater används och installeras på ett säkert och kompatibelt sätt.

Eftersom motorvärmaruttag har en lägre effekt, tar det också längre tid att ladda bilbatteriet än om du använder en laddstation som är byggd för elbilar.

I samtliga av Kirunabostäders avtal för parkeringsplats stadgas det att laddning av elfordon inte är tillåtet i uttag för motorvärmare.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!