Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Tillgänglighetsredogörelse

Kirunabostäder AB har åtagit sig att göra kirunabostader.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta tillgänglighetsuttalande gäller https://www.kirunabostader.se.

Status

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vi arbetar med att åtgärda detta.

Otillgängliga [delar / innehåll / funktion] listas nedan:

PDF-filer och dokument

Vi har PDF-filer som går att ladda ned från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad PDF, kontakta oss på info@kirunabostader.se.

Bilder

Vissa bilder och annat multimediainnehåll saknar beskrivande alt-taggar och vissa länkade bilder saknar beskrivning av länk.

Tabeller

Vissa tabeller saknar beskrivande rubrik.

Filmer

Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi arbetar med detta för att kunna erbjuda textade filmer.

Aria-attribut

Vissa formulärfält saknar beskrivning. De så kallade aria-attributen saknas för bland annat kryssrutor/rutor/filmmoduler, vilket gör att skärmläsaren inte kan ge någon indikation på vad fälten är tänkta att vara.

Länkning

En del länkar öppnas i nya fönster vilket kan försvåra navigering.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 5 augusti 2021.

För att testa tillgängligheten har vi tagit fram tillgänglighetsrapporter med hjälp av Siteimprove.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 augusti 2021.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det på info@kirunabostader.se eller på telefon 0980-708 50.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav är vi tacksamma om du meddelar oss det, så vi kan åtgärda problemet. Kontakta vår marknadsavdelning på info@kirunabostader.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

 

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!