Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Skötselråd utanför lägenheten

Bild

I boendet hos oss ingår gemensamma utomhusytor som kan nyttjas av alla hyresgäster. Precis som inne i lägenheten är det viktigt med säkerheten och att ta hänsyn till grannarna.

Grillning

Att grilla sin mat utomhus under sommaren är trevligt. För att inte påverka säkerheten eller störa grannarna har vi några ordningsregler:

  • Den bästa platsen​ att grilla på är på den gemensamma grillplatsen på gården.
  • Finns det ingen grillplats på gården kan du använda egen grill. Den ska placeras minst 4 meter från husfasaden.
  • Elgrill är den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.
  • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.
  • På grund av brandrisken ska du inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden har slocknat. Släng askan i sopkärlet för brännbart.
  • För att undvika personskador är det bäst att använda tändrör, tändklossar eller tändpapper. Spruta aldrig tändvätska eller ännu värre T- röd på glöden eftersom risken att bränna sig är stor om lågor slår tillbaka mot flaskan.

​Uteplats

Uteplatsen får inte användas för förvaring av skräp som till exempel trasiga möbler, trasiga cyklar eller bildäck.

Trafikmiljö på våra gårdar

Gång- och cykelbanor och innergårdar ska i möjligast mån vara bilfria. Kör endast in när det verkligen behövs vid i- och urlastning, till exempel om du flyttar in eller ut. När du är klar med lastningen ska du självklart flytta bort bilen igen.

Tänk på att det rör sig många barn i våra områden och de ska kunna känna sig trygga på bostadsgården. Tack för att du kör sakta.

Bilar får inte ställas upp på gräsmattor eller parkeras på innergårdar.

Vid felaktigt parkerade bilar kontaktas Securitas på telefon 0980-812 86.

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Vi vill att alla boende ska ha en trivsam sommar. Samtidigt har vi till vissa delar ett ansvar för att det sker på ett tryggt och säkert sätt. Som markägare är Kirunabostäder ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvaret. Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln kan vi transportera vi bort anordningen och förvarar den för avhämtning.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!