Snöröjning

Bild

Foto: Fredric Alm

Under vintern krävs det att vi snöröjer i bostadsområdena för att vi ska kunna ta oss fram. Det är viktigt att vi hjälps åt att göra snöröjningen så smidig som möjligt.

Det som generellt gäller för all snöröjning är att gator, vägar, gångvägar och områden vid bostadsområden och kommunala anläggningar ska vara röjda på ett sådant sätt att snömängden inte hindrar framkomligheten.

Snöröjning påbörjas då snödjupet uppmäter 7 centimeter. Det gäller även när drivsnö och modd uppnått samma mått.

Tänk på att inte parkera bilen på gården. Om ”snösvängen” inte tar sig in på grund av blockerande föremål, vänder den och lämnar området oplogat.

Genom att plocka undan sparkar, cyklar, kälkar och andra föremål från gårdarna underlättar du snöröjning och sandning i våra bostadsområden. Vid entrédörrar, sophus samt hissdörrar sköter Kirunabostäders egen personal skottningen. På din balkong/uteplats samt hyrda parkeringsplats ansvarar du själv för snöskottningen.

Efterrensning av parkeringsplatser

Efterrensning av parkeringsplatser sker på måndagar eller torsdagar beroende på när det snöat.

Efterrensning på bostadsområden sker mellan klockan 08.00-12.00, när så få bilar som möjligt är uppställda på de aktuella parkeringsplatserna. Det krävs att minst två bilar i bredd är borta för att traktorn ska kunna efterrensa på en parkeringsplats.

Efterrensning av parkeringsplatser på kommunala fastigheter genomförs innan verksamheten startar på morgonen.

I de fall efterrensning kommer att ske på annan tid än ovan kommer din kvartersvärd att informera dig om detta genom anslag i trapphuset.


Hyvling/skrapning/isrivning

Hyvling/skrapning av gator, vägar, gångvägar samt gårdar på bostadsområden och kommunala anläggningar sker då spårbildning eller andra ojämnheter äventyrar framkomligheten.

Vid vårhyvling hyvlas hela snö- eller islagret bort från underlaget. Vårhyvling påbörjas vanligen efter 1 mars och avslutas senast 31 mars.


Sandupptagning

Tidpunkt för påbörjande av sandupptagning bestäms utifrån behov. Sandupptagningen ska vara slutförd senast 31 maj.


Arbetstider

Snöröjning får vanligtvis inte utföras mellan klockan 22.00 och 04.00. Vid extrema snöförhållanden får dock snöröjning ske även under dessa tider.

Vid frågor om snöröjning och parkering kan du kontakta din kvartersvärd/förvaltare.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!