Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Bilplatser och garage

Bild

I de flesta av våra områden finns möjlighet för dig som hyresgäst att hyra bilplats med motorvärmare, carport eller garage.

När du flyttar till något av våra bostadsområden och äger en bil eller annat fordon behöver du eventuellt plats på parkering eller i garage. Parkering på gårdar är endast tillåten för i- och urlastning.

Registrera dig i vår kö för bilplatser

För att söka bilplats hos Kirunabostäder måste du vara registrerad som sökande i vår bilplatskö. Det är gratis att vara registrerad i Kirunabostäders kö för bilplatser och du anmäler dig på Mina sidor eller via telefon till vår kundservice. Du som varit registrerad i Kirunabostäders bostadskö före 2018-08-01 måste kontakta vår kundservice per telefon om du även vill ställa dig i bilplatskö. Om du registrerat dig i vår bostadskö efter 2018-08-01 är du automatiskt registrerad i bilplatskön.

Så hyr du bilplats

För att få hyra en bilplats måste du vara kontaktsinnehavare av en lägenhet hos Kirunabostäder. Bor du tillsammans med någon som har ett hyresavtal på lägenhet och vill ha en bilplats så är det kontraktsinnehavaren som gör intresseanmälan och som ska stå på avtalet. Du som hyresgäst hos Kirunabostäder kan ha max två (2) bilplatser. Ett skotergarage kan hyras per hyresgäst utöver, det inräknas inte i kvoten om maximalt två (2) bilplatser.

För att söka bilplats hos Kirunabostäder måste du vara registrerad i vår bilplatskö. ​Våra lediga garage- och parkeringsplatser hittar du under Mina sidor - Sök ledigt - Bilplats. Du har endast en kötid oavsett motorvärmarplats, garage, carport eller skotergarage. När du tackar ja till en bilplats nollas din kötid.

Parkeringsplatserna är avsedd att användas för körduglig personbil, skoter eller motorcykel.

Uppsägning av bilplats

Motorvärmarplats, garage, carport eller skotergarage är så kallade kopplade avtal vilket innebär att avtalet upphör i samband med huvudavtalet för lägenhet. Om du har hyr en bilplats så upphör det avtalet när du säger upp avtalet för din lägenhet. Vill du däremot säga upp din bilplats medan du fortfarande bor kvar hos oss gäller uppsägningstiden, 9 månader för garage och 1 månad för bilplats. Hyresavtalet upphör alltid tidigast den 30 september som infaller närmast efter avtalad uppsägningstid, eftersom att avtalet är tidsbestämt.

Exempel:
Om du säger upp ditt garage den 26 juni 2020 upphör ditt avtal den 30 september 2021.
Om du säger upp din bilplats den 26 juni 2020 upphör ditt avtal den 30 september 2020.

Uppsägningen ska vara Kirunabostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Uppsägning sker genom besök i vår kundservice, skriftligen på gällande hyresavtal eller via e-post till info@kirunabostader.se där meddelandet ska innehålla kontraktsnummer, personnummer samt att meddelandet skickas ifrån en e-postadress som vi kan verifiera via din profil på Mina sidor.

Ett eventuellt tidigare övertagande av en bilplats är alltid en överenskommelse mellan den gamla och den nya hyresgästen. Överenskommelsen sker innan kontraktskrivning. Hyresgästen som sagt upp bilplatsen måste lämna in nycklarna till Kirunabostäder.


Kommunal bilplats

Om du som arbetar i en kommunal fastighet är intresserad av att hyra en bilplats kontaktar du vår kundservice på telefon 0980-708 50.

Om du avslutar din anställning har du rätt att säga upp din hyrda bilplats. Vid uppsägningen ska du bifoga intyg från arbetsgivaren som styrker att anställningen avslutas. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad.

Vill du säga upp din bilplats under pågående anställning gäller uppsägningstiden 1 månad för bilplats. Hyresavtalet upphör alltid tidigast den 30 september som infaller närmast efter avtalad uppsägningstid, eftersom att avtalet är tidsbestämt.

Exempel:
Om du säger upp din bilplats den 26 juni 2020 upphör ditt avtal den 30 september 2020.


Relaterade länkar

Senast uppdaterad •
Fråga oss!