Kirunabostäders affärsidé är att med kunden i fokus förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna.

Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kiruna kommun. Kommunen motsvarar till ytan Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, och vårt förvaltningsområde sträcker sig från Riksgränsen i norr till Karesuando i öster. Med vår professionalitet och serviceinriktade förvaltning skapar vi trygga och trivsamma miljöer för våra hyresgäster.

Vi är Kirunas ledande bostadsbolag med drygt 2 300 bostäder och 16 500 kvadratmeter lokaler. Totalt bor nästan en fjärdedel av kommuninvånarna hos oss. Utöver det förvaltar vi 212 000 kvadratmeter kommunala fastigheter så som förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Vi är en av Kirunas största byggherrar och har sedan 2006 byggt fler än 370 bostäder. VI är också ägare av Kirunas tre handelskvarter i Kiruna C Länk till annan webbplats..

Kirunabostäder AB:s dotterbolag Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla kommersiella lokaler i Kiruna kommun. Bolaget äger cirka 19 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, där Kirunabostäder förvaltar lokalerna.

Historia

Från år 2002 samordnades fastighetsförvaltningen för Kirunabostäders fastigheter och Kiruna kommuns fastigheter. Kirunabostäder blev huvudman och personalen vid Kiruna kommuns fastighetsavdelning gick över till Kirunabostäder.

Affärsidé

Med personalen och kunden i fokus bidrar vi till ett bättre samhälle genom att utveckla, tillhandahålla och förvalta ett varierat utbud av bostäder och lokaler.

Våra värderingar

Våra gemensamt framtagna kärnvärden ska avspegla sig i allt vi gör. Stort som smått.

Tillsammans - Engagemang - Omtanke

Kundlöfte

Utifrån vår värdegrund och respons från våra kundgrupper har vi sammanfattat kundlöftet Bättre tillsammans.

För att möta dagens och framtidens
utmaningar lyssnar vi på de som är
viktigast för oss - våra kunder.
Vi är bättre tillsammans.Träffa några av oss

På Kirunabostäder arbetar vi med allt från lokalvård till projektledning. Möt några som berättar om hur det är att arbeta hos oss.

Upphandling

För att kunna bygga nya fastigheter och utföra förvaltning behöver vi med jämna mellanrum upphandla tjänster för att klara av uppdraget. Är du intresserad av att arbeta med oss?

Sponsring

Kirunabostäder ser sponsring som ett affärsmässigt samarbete som ska vara till ömsesidig nytta för alla parter.

Fråga oss!