Flytta ut

Bild

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här finns en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Så säger du upp lägenheten

Uppsägningstiden är tre månader och räknas från och med kommande månadsskifte. Uppsägningstiden gäller även om inte tillträde till lägenheten skett. Kopplade avtal upphör i samband med huvudavtalet, om du har hyrt en bilplats så upphör det avtalet när du säger upp avtalet för lägenheten.

Uppsägningen ska vara Kirunabostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Uppsägning sker genom besök i vår kundservice, skriftligen på gällande hyresavtal eller via e-post till info@kirunabostader.se där meddelandet ska innehålla kontraktsnummer, personnummer samt att meddelandet skickas ifrån en e-postadress som vi kan verifiera via din profil på Mina sidor.

När du har sagt upp din lägenhet och fått en bekräftelse av Kirunabostäder att lägenheten är uppsagd finns ingen möjlighet att återkalla din uppsägning.

Ny lägenhet hos oss

Om du redan har ett lägenhetsavtal hos Kirunabostäder och får erbjudande om en ny lägenhet hos oss meddelar du när avtalet för den tidigare lägenheten ska upphöra, i samband med att det nya kontraktet tecknas. Du betalar bara dubbel hyra under den tid som du har tillgång till båda lägenheterna.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Om du vill ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Flytt av el, telefon och internet

När du flyttar ska du både teckna ett elabonnemang på den nya adressen och avsluta ditt gamla abonnemang på den tidigare adressen. Du ska också anmäla flytt av eventuellt internet- och telefonabonnemang. Kontakta din elleverantör, internetleverantör och ditt telefonbolag för att göra detta.

Besiktning

Innan du flyttar ut från din lägenhet ska den besiktas. Det är du som hyresgäst som ska kontakta din kvartersvärd via kundservice för att boka en besiktningstid som passar dig. Besiktning ska bokas inom en vecka efter att lägenheten sagts upp.

Enligt hyreslagen har hyresvärden alltid rätt att tillträda lägenhet för att utföra nödvändig tillsyn såsom besiktning vid byte av hyresgäst. Om du inte kan vara hemma vid överenskommen tid för besiktning av lägenheten, vill vi att du medger att du tillåter din kvartersvärd att använda huvudnyckel vid besiktningstillfället. Vi vill ha ditt medgivande att gå in i lägenheten senast dagen före överenskommen tid för besiktning. Skicka ditt medgivande via e-post till info@kirunabostader.se eller genom att lämna in nyckelmedgivande i Kirunabostäders brevlåda på Rymdhus 1, Österleden 15. Se blankett nedan. Om du inte vill att kvartersvärden går in med huvudnyckel måste du vara hemma när vi besiktar lägenheten. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara.

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag o s v) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Alla nycklar måste lämnas till vår kundservice när du flyttar. Du lämnar även in eventuella kopior samt nycklar, taggar och bokningscylindrar till övriga utrymmen, till exempel tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala för ett låscylinderbyte.

I samband med hyrestecknandet får du som hyresgäst en kvittens på alla nycklar som du kvitterar ut. Vid utflytt bör du stämma av mot denna kvittens hur många nycklar som ska lämnas in. Hittar du inte din kvittens kan du kontakta vår bostadsförmedling innan utflytt om du är osäker på hur många nycklar som ska lämnas in.

Nycklarna lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Du kan lämna in dina nycklar under vår kundservice öppettider alternativt lämna dem i ett märkt kuvert i vår låsta brevlåda på Rymdhus 1, Österleden 15. Märk kuvertet med namn och adress.

Visning av lägenheten

När du ska flytta ut från en lägenhet ska du som hyresgäst visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Kirunabostäder kommer att lämna ut ditt namn samt dina kontaktuppgifter till de sökande som får erbjudande om lägenheten. Det är därför viktigt att vi har korrekta uppgifter till dig. Meddela oss om du vill vara säker på att vi har rätt kontaktuppgifter. Om du reser bort eller av annan anledning inte kan visa lägenheten under uppsägningstiden måste någon annan göra det. Vid uppsägningen ska du meddela Kirunabostäder om det är aktuellt med andra kontaktuppgifter för visning.

Flyttstädning

När du flyttar tar du med dig alla dina saker som finns i lägenheten. Kom ihåg att ta med det du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats. Lägenheten ska vara ren och prydlig när du flyttar. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om den inte blir godkänd.

Använd gärna listan nedan som stöd när du städar så har du större chans att få städningen godkänd.

Tillfälligt parkeringstillstånd

I samband med flytt kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller under dagtid vid i- och urlastning. Tillståndet kan du hämta i vår kundservice. Placera tillståndet på insidan av vindrutan, väl läsbart utifrån. Ändringar eller tillägg får inte göras på tillståndet.

För att undvika kontrollavgift får fordonet inte ställas så att det hindrar annan trafik, på reserverad plats eller handikapplats.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!