Avfallshantering

Sopkärl

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera sitt avfall. Det är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Därför regleras det i lag.

Matavfall, returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och farligt avfall ska sorteras ut och lämnas till de insamlingssystem som finns. Hushållens skyldighet att sortera och lämna sitt avfall till avsedda insamlingsplatser regleras i miljöbalken.

I Kirunabostäders bostadsområden finns olika möjligheter till avfallssortering. Alla områden har sorteringskärl för matavfall och restavfall.

Som hyresvärd förväntar vi oss att du som hyresgäst sorterar rätt och håller ordning i våra miljörum och vid sorteringskärlen.

Matavfall

Att separera matavfall är ett enkelt sätt att göra din vardag mer miljövänlig. Från och med den 1 januari 2024 gäller Sveriges nya lag om utsortering av matavfall, vilket gör det än viktigare att sortera rätt. Matavfallet tas omhand och rötas till miljövänlig biogas.

Påsar för matavfall

Om dina matavfallspåsar tar slut kontaktar du vår kundservice.

Förpackningar

Nästan allt vi köper är förpackat på olika sätt och det leder till en stor mängd avfall. Du ska sortera ut alla förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar och lämna dem i våra miljörum med sorteringskärl eller till en återvinningsstation.

Tänk på att källsorteringen i miljörummet eller vid återvinningsstationen avser förpackningar. Till exempel ska en plastleksak inte sorteras i behållaren för plast.

Farligt avfall

Det farliga avfallet är det allra viktigaste att du sorterar ut eftersom det annars förgiftar marken och vattnet. Om det inte finns behållare för till exempel elektronik eller lampor i ditt närmaste miljörum, ska du lämna detta avfall på kommunens återvinningscentral. Du kan också fråga i butiken där du köpt varan om de tar emot avfallet. Apoteket tar till exempel emot gamla mediciner och ibland finns behållare för småelektronik och lampor i mataffären.

Grovsopor

Till exempel: Trasiga möbler, madrasser, tavlor, mattor, stekpannor, leksaker, cyklar, pulkor, stora kartonger och större sopor som inte får plats i en vanlig soppåse.

Lämna: I grovsoprummet, om det inte finns något sådant i ditt bostadsområde ska du lämna dina grovsopor på kommunens återvinningscentral.

Deponi

Det mesta kan återvinnas men några saker är fortfarande svåra att ta rätt på. Det som varken kan återvinnas eller förbrännas kallas för deponirest. Det kan vara keramik, porslin, spegel- och fönsterglas, gips, glasfiber, betong, jord och sten. Deponi lämnas på kommunens återvinningscentral.

Det är din skyldighet att lämna dina grovsopor till återvinningscentralen.

Restavfall

Det enda du får slänga i din vanliga soppåse är restavfall.

När du har sorterat ut matavfall, förpackningar, grovsopor och farligt avfall finns bara restavfallet kvar.

Till exempel: Blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, diskborstar, kuvert, tops, snus och fimpar. Det som inte kan sorteras ut som något annat hamnar i din vanliga soppåse och kommer att brännas.

Lämna: I din vanliga soppåse som du slänger i behållaren för brännbart hushållsavfall/restavfall.

Tack...

...för att du inte lämnar dina sopor i källargångar eller utanför soptunnan, det kan orsaka brand, dra till sig skadedjur och göra det svårt att komma fram. Dessutom, om du lämnar kvar sopor på ett olämpligt ställe är risken stor att fler tar efter och gör likadant vilket leder till en skräpig och otrevlig boendemiljö.


Hur ska du sortera avfallet?

www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du svar på hur du ska sortera dina förpackningar och annat material.

Du hittar även information om hur du sorterar ditt avfall i Tekniska Verkens app. Den finns att ladda ner på Tekniska Verkens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Visste du att

  • För varje kilo matavfall går det att köra 2 kilometer med biogasbil.
  • För varje kilo plast som återvinns kan vi spara en liter olja.
  • Återvinning av aluminium minskar klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara.
Senast uppdaterad •
Fråga oss!