Avfallshantering

Sopkärl

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera sitt avfall. Det är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Därför regleras det i lag.

Returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor ska sorteras ut och lämnas till de insamlingssystem som finns. Hushållens skyldighet att sortera och lämna sitt avfall till avsedda insamlingsplatser regleras i miljöbalken.

I våra bostadsområden finns olika möjligheter till avfallssortering. Alla områden har kärl eller miljörum för restavfall, det vill säga det som blir kvar när du har sorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast. Det som inte är restavfall ska sorteras och lämnas i rätt kärl i ditt miljörum eller vid närmaste återvinningsstation till exempel förpackningar av papper och plast, glas (färgat och ofärgat), metall, wellpapp/kartong och tidningar.

Tänk på att källsorteringen i miljörummet eller vid återvinningsstationen avser förpackningar. Till exempel ska en plastleksak inte sorteras i behållaren för plast.

Som hyresvärd förväntar vi oss att du som hyresgäst sorterar rätt och håller ordning i våra områden.

Grovavfall

Grovavfall är elavfall, elektronik, batterier och annat farligt avfall. Till grovavfall hör också saker som är trasiga och som inte ryms eller passar att slänga i brännbara hushållssopor. Det är din skyldighet att lämna dina grovsopor till återvinningscentralen. Dessa får inte lämnas i eller utanför miljörummet.

Exempel på grovsopor och grovavfall är möbler, madrasser, porslin, speglar kastruller, tavlor, mattor, leksaker utan batterier, cyklar och barnvagnar.


Hur ska du sortera avfallet?

www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du svar på hur du ska sortera dina förpackningar och annat material.

Du hittar även information om hur du sorterar ditt avfall i Tekniska Verkens app. Den finns att ladda ner på Tekniska Verkens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Påsar för matavfall

I vissa bostadsområden ska även matavfallet sorteras ut. Om dina matavfallspåsar tar slut kontaktar du vår felanmälan eller din kvartersvärd. Kontaktuppgifter hittar du i trapphuset eller här på hemsidan.


Visste du att

  • För varje kilo matavfall går det att köra 2 kilometer med biogasbil.
  • För varje kilo plast som återvinns kan vi spara en liter olja.
  • Återvinning av aluminium minskar klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara.
Senast uppdaterad •
Fråga oss!