Avlopp

Bild

Stopp i avloppet kan få följder som översvämningar i lägenheter och källare. Tänk efter före du spolar!

Alla skadliga ämnen kan tyvärr inte rensas från avloppsvattnet. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar att inte spola ner föremål eller farliga ämnen i avloppet.

Ingenting försvinner

Varje dag spolas det ner saker som inte hör hemma i avloppet, exempelvis tops, bindor, tamponger, lösningsmedel och kattsand. Det många inte tänker på är att det som spolas ner i toalett och avlopp inte försvinner. Det kan däremot orsaka avloppsstopp i fastigheten där du bor.

Fett

När vi lagar mat använder vi ofta matfett av olika slag så som matolja, margarin eller smör. Fettet smälter vid matlagning men om smält fett hälls ut och blandas med avlopps­vattnet så stelnar det när det kallnar. Det kan leda till svårlösta stopp i ditt eget avlopp och kan även påverka hela avloppsledningsnätet.

Så hanterar du fett

Fett i stekpannan kan torkas upp med hushållspapper och sorteras som brännbart avfall. Har du större mängder överblivet matfett eller frityr­olja kan du hälla fettet i en PET-flaska. När flaskan är full slänger du den i det brännbara hushållsavfallet/restavfallet.

Miljöfarliga ämnen - farligt avfall

Tyvärr spolas många miljöfarliga ämnen dagligen ned i avloppet. Reningsverket kan inte rena bort ämnen som mediciner, färg, lösningsmedel och övriga kemikalier. Dessa ämnen släpps istället orenat ut i våra vattendrag, eller i det slam som annars hade kunnat användas som ett utmärkt grönytegödsel. Det riskerar att allvarligt skada vatten, natur och människor.

Allt miljöfarligt avfall ska istället lämnas till våra återvinningscentraler. Gamla mediciner ska lämnas till apoteket.

Fulspola inte!

Urin, avföring, toalettpapper, bad-, disk- och tvättvatten är det enda som hör hemma i avloppet. Genom att inte spola ned något annat än det avloppet är till för hjälps vi alla åt att undvika avloppsstopp och bevara vår natur.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!