Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Bild

Det krävs skriftligt godkännande från Kirunabostäder för att få hyra ut lägenheten i andra hand.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett, se nedan. Blanketten finns även att hämta i vår kundservice. Handläggningstiden är cirka tre (3) veckor från att komplett ansökan lämnats in, det är således viktigt att ansöka i god tid innan den planerade uthyrningen. Kirunabostäder meddelar beslut per brev om ansökan om andrahandsuthyrning är godkänd eller avslagen.

Ansökan beviljas normalt sex (6) månader eller max ett (1) år. Därefter kan
du ansöka om förlängning.

Se nedan vilka intyg som ska bifogas ansökan beroende på vilket skäl som ligger till grund för ansökan.

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsplatsen eller studieorten ska ligga utanför pendlingsbart avstånd. Arbetsgivar-intyg eller studieintyg krävs.
  • Särskilda familjeförhållanden. Om du vill provbo i ett parförhållande.
    För att ansökan ska beviljas får ni inte ha bott tillsammans tidigare, underlag från Skatteverkets folkbokföringsregister bifogas där det framkommer historiska adresser för hyresgästen samt med personen som denne ska provbo med.
  • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Kopia på biljett krävs.
  • Ålder eller sjukdom. Du kan ha beaktansvärda skäl om du läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.
  • Andra beaktansvärda skäl. Särskilda situationer där du har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytningen till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!