Hyresvillkor för bilplats vid bostad

Bild

Du som är hyresgäst hos oss har möjlighet att hyra bilplats i våra bostadsområden. Vi erbjuder garage, carport och bilplatser med och utan motorvärmarstolpe.

Garage

Avtal för garage tecknas för en bestämd tidsperiod från det datum kontraktet tecknas till den 30 september varje år. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader om det inte sägs upp. Uppsägningstiden är 9 månader, vilket innebär att garaget måste sägas upp före den 30 december för att upphöra 30 september nästkommande år.

Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran.

Hyresavtalet för garaget är knuten till det hyresavtal för lägenhet. Säger du upp lägenheten upphör hyresavtalet för garage samtidigt.

Carport och bilplats med motorvärmarstolpe

Avtal för carport och bilplats med motorvärmarstolpe tecknas för en bestämd tidsperiod från det datum kontraktet tecknas till den 30 september varje år. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader om det inte sägs upp före den 30 augusti. Uppsägningstiden är 1 månad, vilket innebär att carporten eller motorvärmarplatsen måste sägas upp före den 30 augusti för att upphöra den 30 september.

Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran.

Hyresavtalet för garaget är knuten till det hyresavtal för lägenhet. Säger du upp lägenheten upphör hyresavtalet för carport eller bilplats med motorvärmarstolpe samtidigt.

Bilplats

Avtal för bilplats, utan motorvärmarstolpe, tecknas med löpande avtalstid. Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader.

Exempel om du säger upp din bilplats den 26 juni upphör avtalet 30 september.

Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran.

Hyresavtalet för bilplats är knuten till det hyresavtal för lägenhet. Säger du upp lägenheten upphör hyresavtalet för bilplats samtidigt.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!