Prissättning av garage

Bild

Våra garageplatser är prisatta utifrån pris per kvadratmeter, precis som våra lägenheter. Här kan du läsa mer om prissättning och avvikande priser för garageplatser.

Ordinarie garagepriser

Våra garagepriser är satta utifrån att garagen ska vara självförsörjande rörande kostnader för snöröjning, värmekostnader, elkostnader, reparationer och underhåll av garage/carport samt markytor och belysning.

Hyran utgår från garagets yta samt typ av garage. Priset per kvadratmeter skiljer om du hyr ett varmgarage eller ett kallgarage.

Rabatterade priser på varmgarage som ska rivas

Kirunabostäder har tagit fram en investeringsplan för ombyggnation av garage på Lombolo och vid Ormen långe i Svappavaara. Befintliga varmgarage är planerade att rivas och kommer inte att ersättas vid en ombyggnation, därför har varmgaragen på Lombolo och Ormen långe ett rabatterat pris. Rabatten grundar sig på att varmgaragen inte kommer att underhållas mer än nödvändigt fram till att de ska rivas.

Hyresgäster med varmgarage på Lombolo och Ormen långe kommer att behålla en rabatterad hyresnivån tills det är dags att bygga om garagen i området. Hyran för kallgarage berörs inte av rabatten då kvadratmeterpriset krävs för att finansiera drift-, underhålls- och ombyggnadskostnader. 

Takpris på varmgarage

Tidigare hade samtliga av Kirunabostäders garage fasta priser oavsett storlek på garaget. För hyresgäster som valt att hyra garage av oss har ytan på garaget tidigare varit mindre väsentlig. Med ett garagepris som är baserat på kvadratmeterpris får garagets yta större betydelse. För att inte genomföra en markant hyreshöjning för hyresgäster som hyrt ett garage av oss innan den nya prismodellen började gälla, har styrelsen beslutat att sätta ett takpris på varmgarage. Det innebär att ett varmgarage som mest kommer att kosta 1 200 kronor per månad. Hyresgäster som hyrt garage hos oss redan innan den aviserade prishöjningen är berättigade till takpriset. För nytecknade varmgarageavtal gäller ordinarie kvadratmeterpris utan takpris.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!