Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Bilplatser för anställda hos Kiruna kommun

Bild

Du som arbetar i en kommunal fastighet kan hyra en bilplats utanför din arbetsplats. Kontakta vår bostadsförmedling så hjälper vi dig.

1. Kösystem

För att söka bilplats vid din arbetsplats hos Kiruna kommun anmäler du dig som sökande av bilplats till Kirunabostäders kundservice. Det gör du via telefon 0980-708 50 eller e-post till info@kirunabostader.se. Du anger var du vill stå i kö (vid vilken arbetsplats), ditt namn och telefonnummer. Du kan ställa dig i kö från den dag du har en anställning hos Kiruna kommun. Din kötid räknas från och med registreringsdagen.

2. Erbjudande av bilplats

När vi har en ledig bilplats hör vi av oss via telefon eller e-post till den som står näst på tur till bilplats vid aktuell arbetsplats.

3. Tilldelning av bilplats

För att få hyra en bilplats måste du vara anställd hos Kiruna kommun. Bilplatserna är avsedda att användas för körduglig personbil eller motorcykel.

När du fått tillgång till din bilplats behöver du uppge registreringsnummer på vilken/vilka bilar som ska nyttja bilplatsen. Det meddelar du till Jan Klein, jan.klein@kiruna.se, på Kiruna kommun.

Hyresvillkor för kommunal bilplats

Avtal för kommunal bilplats tecknas för en bestämd tidsperiod från det datum kontraktet tecknas till den 30 september varje år. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader om det inte har sagts upp före den 30 augusti.

Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran för bilplatser.

Hyresavtalet för bilplatsen är knuten till din anställning hos Kiruna kommun. Upphör anställningen ska du som hyr bilplatsen säga upp den. Läs mer under rubriken Uppsägning av bilplats. Om du själv inte säger upp bilplatsen när anställningen upphört har Kirunabostäder som uthyrare rätt att säga upp kontraktet.

Byte av bilplats

Vid byte av bilplats gäller en (1) kalendermånads uppsägningstid.

Uppsägning av bilplats

Uppsägningstiden för bilplatser är en (1) månad med en förlängningstid på 12 månader.

Om du avslutar din anställning skickar du in underlag från närmaste chef om när din anställning avslutas. Vi avslutar då kontraktet med en (1) hel kalendermånads uppsägningstid. Föräldraledighet, tjänstledighet eller övrig temporärt uppehåll i anställningen gäller inte som avslutning på anställning och ordinarie uppsägningstid för bilplatsen gäller.

Hyresavtalet upphör alltid tidigast den 30 september som infaller närmast efter avtalad uppsägningstid, eftersom att avtalet är tidsbestämt.

Exempel: 
Om du säger upp din bilplats den 26 juni 2020 upphör ditt avtal den 30 september 2020.
Om du säger upp din bilplats den 1 september 2020 upphör ditt avtal den 30 september 2021.

Uppsägningen ska vara Kirunabostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Uppsägning sker genom besök i vår kundservice, skriftligen på gällande hyresavtal eller via e-post till info@kirunabostader.se. Meddelandet ska innehålla kontraktsnummer, personnummer samt att meddelandet skickas från den e-postadress som är kopplad till din anställning.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!