Så fungerar vår bostadskö

Anette

Foto: Fredric Alm

Det är gratis att vara registrerad i Kirunabostäders bostadskö. Det enda du behöver göra för att stå kvar som bostadssökande är att uppdatera din kötid minst en gång om året.

Registrera dig i vår kostnadsfria bostadskö via Logga in Länk till annan webbplats. på startsidan eller via telefon till kundservice. Du kan ställa dig i kö från den dag du fyller 16 år. Kontakta vår kundservice om du saknar svenskt personnummer, så registrerar vi dig. Din kötid börjar räknas från och med registreringsdagen.

Företag eller organisationer kan inte stå i bostadskö.

Logga in för att behålla dina poäng

Tänk på att du måste logga in på Mina sidor minst en gång per år alternativt kontakta vår kundservice för att behålla dina köpoäng.​ Om du som bostadssökande glömmer att logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundservice förlorar du poängen och det går då inte att få dem tillbaka.

Vår kommunikation sker i huvudsak via e-post och telefon så därför är det viktigt att du som bostadssökande har korrekta kontaktuppgifter i din profil, ändringar av kontaktuppgifter gör du via Mina sidor.

Köpoäng

Din kötid börjar att räknas ifrån registreringsdagen. Du får ett (1) köpoäng per dag.

Köpoängen nollställs vid tillträde till din nya lägenhet. Vid tilldelning av lägenhet aktiveras du per automatik på nytt i vår bostadskö från det nya avtalets startdatum.

Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo.

Undantag då köpoäng kan överlåtas:

Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till dig som är efterlevande make, maka eller sambo, där varaktigt sammanboende skett i minst tre år under äktenskapslika former. Ansökan om övertagande av köpoäng ska ske inom sex (6) månader från dödsfallet.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!