Ny parkeringslösning vid Rymdhusen

Carportar utanför kontorsbyggnad

Nya carportar utanför Rymdhus 2.

Hösten 2022 påbörjade vi ombyggnationen av parkeringsmiljön vid Rymdhusen som ska få en ny utformning med garage, carportar, motorvärmarplatser och besöksparkeringar.

För att förbättra parkeringsmiljön vid Rymdhusen och anpassa ytan efter hyresgästernas behov gör Kirunabostäder en ombyggnation av parkerings-
ytan. Den nya parkeringen som innefattar garage, carportar, motorvärmar-platser samt besöksparkering och beräknas vara färdigställd hösten 2023.

Översikt ny parkeringslösning Rymdhusen

Den nya parkeringsmiljön vid Rymdhusen innefattar garage, carportar, motorvärmarplatser samt besöksparkeringar.


Tillgänglighet under byggtiden

Det kommer att vara begränsad framkomlighet runt Rymdhusen under byggtiden. Byggarbetsplatsen kommer att spärras av med byggstaket.
Följ tillfällig skyltning för genomfart i området.

Tillfälliga parkeringar

Parkeringsmöjligheterna vid Rymdhusen kommer att påverkas och förändras under tiden ombyggnationen pågår. Följ tillfällig skyltning för parkeringar i området.

Arbetstider

Arbete kommer att pågå i området måndag-fredag klockan 07.00 - 17.00.

Barn och säkerhet på byggarbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande miljö med många intressanta saker, men den kan vara farlig. Därför vill vi be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor. Trots omfattande säkerhetsåtgärder som inhägnader och skyltar räcker det inte alltid för att göra barnen medvetna om alla risker som finns. Därför behöver vi få hjälp av alla vuxna att uppmärksamma barnen på faran med att leka vid en byggarbetsplats.

Frågor

Om du har frågor angående ombyggnationen kan du kontakta projektledare Therése Unander, 0980-708 68 eller therese.unander@kirunabostader.se.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan uppstå under byggtiden och ser fram emot en ny parkeringsmiljö vid Rymdhusen hösten 2024.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!