Nyproduktion

Bild

Kiruna står inför en omfattande stadsomvandling och är i stort behov av nya bostäder. Här bygger vi nytt:

Kirunabostäders projekt

Gamla skjutbanan

Hösten 2018 startade bygget av 68 nya lägenheter på gamla skjutbaneområdet. Här växer nu ett helt nytt bostadsområde fram med närhet till naturen och i nära anslutning till befintliga bostadsområden, förskola, skola och den nya centrumkärnan. Inflyttningen på gamla skjutbanan ägde rum vid årsskiftet 2019/2020.

Läs mer om bostäderna på Gamla skjutbanan

Kvarter 1

På Kvarter 1 i nya stadskärnans första bostadskvarter har Kirunabostäder byggt 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter lokaler för kontor, butiker och restauranger. Inflyttningen i Kvarter 1 ägde rum sommaren 2021.

Läs mer om bostäderna i Kvarter 1

Kvarter Växeln

Mitt i Kirunas nya centrum, intill Aurora kultur och kongress, ligger kvarter Växlen med 68 nyproducerade bostäder fördelade på två byggnader. 38 av lägenheterna i kvarteret är seniorbostäder, vilket är vanliga lägenheter som riktar sig till personer som är 70 år eller äldre. Kvarter Växeln stod klart för inflyttning hösten 2023.

Läs mer om bostäderna i kvarteret Växeln.

Kvarter 90

Våren 2024 påbörjar Kirunabostäder byggnationen av cirka 79 lägenheter på kvarter 90 längs med Malmvägen intill Kvarter 1. I kvarter 90 ska Kirunabostäder satsa på produktion av förnybar energi genom solpaneler på fasaderna. Elen som produceras kommer exempelvis användas för fastighetens allmänna utrymmen så som trapphus, förrådsutrymmen m.m. Inflyttning är planerad till vintern 2025/2026.

Läs mer om kvarter 90.

Kommunala projekt

Nya räddningstjänsten

Nya räddningstjänsten, med placering längs Lombololeden mittemot bilprovningen, färdigställdes sommaren 2020. Kirunabostäder projektledde byggnationen för Kiruna kommuns räkning fram till slutbesiktning.

Aurora kultur och kongress

Under 2017 fick Kirunabostäder uppdraget att projektera kvarter 5 i nya stadskärnan. Byggnaden, som är placerad intill det nya stadshuset, innehåller bibliotek, konsthall, ungdomenshus, bio och konferens. Kirunabostäder hade totalansvaret för projektet fram till slutbesiktning. Byggnaden färdigställdes under 2022.

Nytt bad Kiruna

Under 2017 fick Kirunabostäder uppdraget att projektera ett nytt badhus i Kirunas nya stadskärna. Det nya badhuset innehåller bland annat fyra bassänger, ett familjebad, två rutschkanor, nio bastur och en relax. Byggnaden beräknas vara färdigställd under 2024.

Kunskapsstaden

Under 2019 påbörjades projekteringen av Kunskapsstaden som inrymmer gymnasium, Lärcentra samt Kulturskolan. Kunskapsstaden är belägen i Kirunas nya stadskärna intill det nya badhuset. Kirunabostäder hade totalansvaret för projektet fram till slutbesiktning. Kunskapsstaden färdigställdes hösten 2023.
Senast uppdaterad •
Fråga oss!