Nya seniorbostäder i centrum

Vill du bo modernt och tryggt i egen lägenhet med gemensamma ytor för samvaro och grannar i samma ålder? Nu pågår uthyrningen av 68 nyproducerade lägenheter i storlek 1-3 rum och kök mitt i nya centrum. Första etappen består av 38 seniorbostäder. Bekanta dig med kvarteret och titta närmare på planlösningar, ytskikt och hyror i bostadsväljaren.

Nya seniorbostäder i centrum

Vill du bo modernt och tryggt i egen lägenhet med gemensamma ytor för samvaro och grannar i samma ålder? Nu pågår uthyrningen av 68 nyproducerade lägenheter i storlek 1-3 rum och kök mitt i nya centrum. Första etappen består av 38 seniorbostäder. Bekanta dig med kvarteret och titta närmare på planlösningar, ytskikt och hyror i bostadsväljaren.

Ny parkeringslösning på Björkplan

Detaljskiss parkering Björkplan

Garage i korta längor, carportar med förråd och ett nytt miljöhus ingår i ombyggnationen av parkeringen på Björkplan.

År 2016 påbörjade vi renoveringen av våra fastigheter på Lombolo. Nu står parkeringsmiljön på Björkplan på tur att få en helt ny utformning med garage, carportar, motorvärmarplatser och laddstolpar.

För att förbättra boendemiljön på Lombolo har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta befintliga garage på Björkplan, eftersom de är i dåligt skick och inte anpassade för dagens bilar. Den nya parkeringsmiljön innefattar garage, carportar, motorvärmarplatser och laddstolpar. I samband med ombyggnationen planerar vi även att bygga ett nytt miljöhus på Björkplan.

Översikt parkering Björkplan

Den nya parkeringsmiljön på Björkplan innefattar garage, carportar, motorvärmarplatser, laddstolpar samt besöksparkeringar och handikapparkeringar. Ombyggnationen omfattar även ett nytt miljöhus.


Uppsägning av garagekontrakt

Med anledning av att våra garagekontrakt har en bestämd uthyrningstid på ett år samt en uppsägningstid på 9 månader, sa vi upp samtliga garagekontrakt i december 2021 för att kunna påbörja ombyggnationen våren 2023.

Tillfällig parkering

Under byggtiden kommer det att finnas möjlighet att parkera på en tillfällig markparkering.

Erbjudande om ny bilplats

När den nya parkeringsmiljön är klar kommer hyresgäster som bor i området och hyr bilplats med besittningsskydd idag att erbjudas att teckna nytt avtal för garage, carport, motorvärmare eller laddstolpe.

Hyresgäster som inte hyr bilplats i området idag men är intresserad av en plats på den nya parkeringslösningen, kommer att kunna anmäla intresse på lediga bilplatser under hösten 2023 när de publiceras på vår hemsida. Om du inte står i vår bilplatskö idag, kontakta vår bostadsförmedling via telefon 0980- 708 50 eller marknad@kirunabostader.se, för att ställa dig i kö.

Hyror

Den nya parkeringsmiljön på Björkplan är planerad att innehålla cirka 200 bilplatser för uthyrning fördelat på garage, carportar, motorvärmarplatser och laddstolpar. I området kommer det även att finnas besöksparkeringar samt handikapparkeringar. Hyrorna för bilplatserna är inte fastställda men förväntas bli: Garage 829 kronor per månad. Carport 683 kronor per månad. Motorvärmare 365 kronor per månad. Laddstolpe 1 405 kronor per månad.

Tidplan

December 2021 - Uppsägning av garage

Mars 2023 - Samtliga garage tömda

Våren 2023 - Rivning av nuvarande garage påbörjas

Sommaren 2023 - Markarbeten, asfaltering och byggnationer

Hösten 2023 - Inflyttning

Frågor

Om du har frågor angående ombyggnationen kan du kontakta kvartersvärd Åsa Strandgård Huuva, kvartersvärd, 0980-708 72 eller asa.strandgard@kirunabostader.se.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!