Aktuella projekt och renoveringar

Bild

Här kan du läsa om våra aktuella renoveringar och tillbyggnader inom bostäder och kommunala fastigheter.

Parkeringslösning Rymdhusen

För att förbättra parkeringsmiljön vid Rymdhusen och anpassa ytan efter hyresgästernas behov gör Kirunabostäder en ombyggnation av parkerings-
ytan. Den nya parkeringen som innefattar garage, carportar och motorvärmarplatser beräknas vara färdigställd i november 2023.

Läs mer om Ny parkeringslösning vid Rymdhusen.

Parkeringslösning Björkplan

För att förbättra boendemiljön på Lombolo har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta tidigare garage på Björkplan med en ny parkeringsmiljö som innefattar garage, carportar, motorvärmarplatser och laddstolpar. Den nya parkeringslösningen beräknas vara färdig i november 2023.

Läs mer om Ny parkeringslösning på Björkplan.Senast uppdaterad •
Fråga oss!