Förturer

Anette

Foto: Fredric Alm

Kirunabostäder har vid särskilda skäl förturer i bostadskön. Förtur riktar sig till dig som kan ha extra svårt att ta dig in på bostadsmarknaden eller som har särskilda medicinska behov.

Integrationsförtur

För att Kiruna kommun ska uppfylla gällande lagstiftning att nyanlända ska erbjudas bostad, lämnas 10 procent av Kirunabostäders lediga lägenheter till Kiruna kommuns integrationsenhet på socialförvaltningen. Integrations-enheten fördelar lägenheterna till nyanlända eller personer som fått permanent uppehållstillstånd med placeringsort Kiruna.

Ungdomsförtur

Kirunabostäder reserverar 25 procent av alla lediga en- och tvårums-lägenheter till ungdomar mellan 18-24 år. Lägenheterna publiceras löpande under Ledigt just nu här på webbsidan och är markerade med "Ungdomsförtur". Kötiden avgör vem som blir erbjuden lägenhet.

Förtur för anställda 

Vid nyanställning inom Kirunabostäder ska ledig bostad kunna tilldelas nyanställd person.

Förtur kan också beviljas för nyckelperson som redan är anställd inom Kirunabostäder.

En restriktiv inställning ska gälla vid handläggning av förturer. Beslut tas i varje enskilt fall av Kirunabostäders styrelse. Beslutet ska vara skriftligt motiverat och sparas tillsammans med hyresavtalet.

Förtur vid tillgänglighetsbehov

Du som hyresgäst hos Kirunabostäder har möjlighet att söka tillgänglighets-förtur. Tillgänglighetsförtur kan beviljas till följd av medicinska skäl.  

Om du vill ansöka om förtur på grund av medicinska skäl ska du i samband med din intresseanmälan på en ledig bostad lämna in en skriftlig ansökan samt ett läkarintyg som styrker skälet till begärd förtur. Ansökan och intyg ska lämnas till kundservice innan publiceringstiden för den aktuella lägenheten gått ut. Kirunabostäder tar beslut om tillgänglighetsförtur i varje enskilt fall.

Ansökan om tillgänglighetsförtur är bindande, vilket innebär att om du tackar nej till begärd förtur kan du inte ansöka om förtur igen.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!