Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Förturer

Anette

Foto: Fredric Alm

Kirunabostäder har vid särskilda skäl förturer i bostadskön. Förtur riktar sig till dig som kan ha extra svårt att ta dig in på bostadsmarknaden eller som har särskilda medicinska behov.

Integrationsförtur

För att Kiruna kommun ska uppfylla gällande lagstiftning att nyanlända ska erbjudas bostad, lämnas 10 procent av Kirunabostäders lediga lägenheter till Kiruna kommuns integrationsenhet på socialförvaltningen. Integrations-enheten fördelar lägenheterna till nyanlända eller personer som fått permanent uppehållstillstånd med placeringsort Kiruna.

Förtur för hyresgäster i gruvans påverkansområde

För Kirunabostäders hyresgäster boende i gruvans påverkansområde i nuvarande centrum erbjuder vi förtur till ett nytt boende. De berörda hyresgästerna får välja om de vill flytta till våra befintliga lägenhetsbestånd utanför påverkansområdet eller till våra nyproducerade lägenheter. Tilldelning av lägenheter till de berörda hyresgäster som vill flytta inom det befintliga beståndet sker genom särskild handläggning. Urval och tilldelning av förturslägenheterna sker utan publicering i ordinarie bostadskö.

Ungdomsförtur

Kirunabostäder reserverar 25 procent av alla lediga en- och tvårums-lägenheter till ungdomar mellan 18-24 år. Lägenheterna publiceras löpande under Ledigt just nu här på webbsidan och är markerade med "Ungdomsförtur". Kötiden avgör vem som blir erbjuden lägenhet.

Förtur för anställda 

Vid nyanställning inom Kirunabostäder ska ledig bostad kunna tilldelas nyanställd person.

Förtur kan också beviljas för nyckelperson som redan är anställd inom Kirunabostäder.

En restriktiv inställning ska gälla vid handläggning av förturer. Beslut tas i varje enskilt fall av Kirunabostäders styrelse. Beslutet ska vara skriftligt motiverat och sparas tillsammans med hyresavtalet.

Förtur vid tillgänglighetsbehov

Du som hyresgäst hos Kirunabostäder har möjlighet att söka tillgänglighets-förtur. Tillgänglighetsförtur kan beviljas till följd av medicinska skäl.  

Om du vill ansöka om förtur på grund av medicinska skäl ska du i samband med din intresseanmälan på en ledig bostad lämna in en skriftlig ansökan samt ett läkarintyg som styrker skälet till begärd förtur. Ansökan och intyg ska lämnas till bostadsförmedlingen innan publiceringstiden för den aktuella lägenheten gått ut. Kirunabostäder tar beslut om tillgänglighets-förtur i varje enskilt fall. 

Ansökan om tillgänglighetsförtur är bindande, vilket innebär att om du tackar nej till begärd förtur kan du inte ansöka om förtur igen.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!