Godkännande av hyresgäst

Anette

Foto: Fredric Alm

Hos Kirunabostäder ska alla känna sig välkommen att hyra en bostad. Vår filosofi är att vår uthyrning ska vara öppen och tillgänglig, där alla ska uppfylla samma grundkrav för att få bli hyresgäst.

Våra grundkrav för att du ska bli godkänd som hyresgäst


1. Du ska vara myndig

För att få ett hyresavtal ska du ha fyllt 18 år.

2. Du ska ha svenskt personnummer eller samordningsnummer

För att söka lägenhet och skriva avtal måste du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

3. Krav gällande skulder och betalningsanmärkningar

Kirunabostäder tar kreditupplysning på dig innan ett hyresavtal skrivs.

  • Du får inte ha någon skuld till Kirunabostäder eller någon annan hyresvärd.
  • Du får ha max tre (3) betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningarna får inte ha tillkommit under de senaste 24 månaderna.

4. Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd

Vi kommer att kontakta din tidigare hyresvärd för att be om referenser. Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst. Är det ditt första boende och referenser inte kan uppvisas gör vi bedömningen utifrån övriga grundkrav.

Med goda referenser menar vi:

  • Inga betydande störningar har förekommit i det nuvarande boendet. Med betydande störningar menar vi upprepade störningar som är dokumenterade.
  • Vanvård av lägenheten får inte ha förekommit.
  • Återkommande sena hyresbetalningar får inte ha förekommit.

Finns dokumenterade betydande störningar godkänns du som hyresgäst om du kan uppvisa ett boende där störningar inte har förekommit under de senaste 12 månaderna. Vid återkommande sena hyresbetalningar ska du kunna uppvisa att  hyresbetalningar har skett i tid under de senaste 12 månaderna.

5. Om du misskött din relation med Kirunabostäder tidigare

Har du misskött din relation med oss tidigare nekas du att skriva avtal.

Med misskött relation räknas:

  • Allvarliga dokumenterade störningar
  • Vanvård av lägenhet
  • Verkställd avhysning

Om du har misskött din relation med Kirunabostäder ska du ha haft kontrakt hos annan hyresvärden innan kontrakt hos Kirunabostäder kan erbjudas igen.

6. Vid omflyttning/internflytt hos Kirunabostäder

Om du redan är hyresgäst hos Kirunabostäder gör vi en internkontroll av att du inte har någon hyresskuld samt att det inte förekommit några dokumenterade störningar i ditt nuvarande boende.

7. Du ska ha en gällande hemförsäkring

Från och med avtalsdatum ska du ha en gällande hemförsäkring.

8. Du kan bara ha ett (1) hyresavtal för lägenhet hos Kirunabostäder

För att få ett nytt lägenhetsavtal hos Kirunabostäder kan du inte ha något hyresavtal sedan tidigare hos oss.

Undantag medges för föräldrar som innehar kontrakt hos Kirunabostäder utanför Kiruna centralort och som avser att hyra lägenhet inom Kiruna centralort för att minderåriga barn ska ha boende under studier. Krävs att föräldrarna är bosatta mer än fem (5) mil ifrån Kiruna centralort. Studieintyg för det minderåriga barnet ska lämnas in.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!