Så söker du bostad

Ipad

För att kunna söka bostad hos Kirunabostäder måste du vara registrerad i vår bostadskö. Det är helt gratis att registrera sig, det enda du behöver göra för att stå kvar som sökande är att uppdatera din kötid minst en gång om året.

För att göra uthyrningsprocessen så kort och smidig som möjligt finns svarstider och regler att förhålla sig till för dig som sökande. Ta del av alla steg i processen nedan.

Tänk på att du bara kan tacka nej till fem (5) erbjudna lägenheter inom loppet av sex (6) månader annars blir du spärrad i sex (6) månader från att söka nya bostäder.

Steg 1

Registrera dig i vår bostadskö

Du börjar med att registrera dig i vår kostnadsfria bostadskö via Logga in Länk till annan webbplats. på startsidan eller via telefon till kundservice. Kontakta vår kundservice om du saknar svenskt personnummer, så registrerar vi dig. Har du glömt ditt lösenord klickar du på Glömt lösenord eller kontaktar kundservice.

Steg 2

Söka lägenhet

Våra lediga lägenheter publiceras kontinuerligt på vår hemsida och publiceringstiden är sju (7) dagar. Under varje objekt presenterar vi typ av lägenhet, område och specifik information om lägenheten.

Steg 3

Intresseanmälan

För att anmäla intresse på en lägenhet loggar du in på Mina sidor. Klicka sedan på Sök ledigt - Bostäder och sök upp den lägenhet du är intresserad av. Klicka på önskat objekt för att se mer information och göra din intresseanmälan. Observera att lägenhetens faciliteter kan avvika från beskrivning eller ritning.

Du kan även göra intresseanmälan genom att kontakta vår kundservice via telefon. För att kunna göra en intresseanmälan på en lägenhet måste du ha fyllt 18 år.

Tänk på att du bara kan ha fem aktuella intresseanmälningar åt gången. Under tiden som lägenheten är publicerad är det möjligt att ta bort din intresseanmälning på en lägenhet om du som sökande inte längre är intresserad av lägenheten. När lägenheten tas bort från hemsidan efter publiceringstidens slut är det inte möjligt att ta bort den pågående intresseanmälan, det sker automatiskt när uthyrningen av den aktuella lägenheten är klar.

Steg 4

Erbjudande

Efter publiceringstidens slut skickar vi erbjudande, via e-post alternativt brev till dig som inte har anmält e-postadress, till de fem (5) sökande som har högst köpoäng och anmält intresse på lägenheten. Erbjudandet ser du även på Mina sidor under Mina erbjudanden där du kan följa hela uthyrningsprocessen för de lägenheter du anmält intresse på. Erbjudandet innehåller uppgift om vilken placering du har av de fem som fått erbjudande om lägenheten i samma omgång

Visning

Du har möjlighet att få en visning av lägenheten innan du svarar på erbjudandet. Lägenheten visas av nuvarande hyresgäst eller av Kirunabostäder i vissa särskilda fall. I erbjudandet finns kontaktuppgifter till nuvarande hyresgäst. Det är ditt eget ansvar att kontakta nuvarande hyresgäst och boka tid för visning innan svarstiden går ut. Uppstår problem med att få visning av lägenheten under svarstiden kan du kontakta vår kundservice.

Vi rekommenderar att gå att titta på erbjuden lägenhet då lägenhetens faciliteter kan avvika från beskrivning eller ritning.

I nyproduktion erbjuder vi en öppning visning av en visningslägenhet för att ge dig som sökande möjlighet att se ytskikt och standard i en nyproducerad lägenhet.

Från det att du fått erbjudandet har du sju (7) dagar på dig att svara på erbjudandet. I erbjudandet finns en sista svarsdag. Du kan endast svara på erbjudandet genom att logga in på Mina sidor där du tackar ja eller nej alternativt att ringa vår kundservice. För att svaret ska räknas som giltigt måste det vara Kirunabostäder tillhanda senast på svarsdagen. Ett uteblivet svar tolkas som ett nej.

Om alla som fått erbjudandet i den aktuella omgången tackar nej eller svar uteblir, går erbjudandet vidare till nästa fem sökande utifrån turordningen.

Erbjudandet innebär inte att du är godkänd som hyresgäst.

Steg 5

Tacka ja till erbjudande och kontraktsskrivning

Den sökande som tackar ja och som har högst köpoäng kontaktar vi per telefon. Om vi inte kan nå dig per telefon kommer vi att skicka ett e-postmeddelande där vi ber dig att återkomma till oss inom tre vardagar. Återkommer du inte inom angiven tid går lägenheten vidare till nästa sökande i tur.

När den sökande godkänts som hyresgäst kallar vi till kontraksskrivning.

Dina köpoäng raderas när du har tackat ja till en bostad och skrivit på kontraktet. Du omregistreras automatiskt i bostadskön och samlar poäng från kontraktsdatum.

Tacka nej till erbjudande

Om sökande tackar nej till fem (5) erbjudna lägenheter inom loppet av sex (6) månader blir denne spärrad i sex (6) månader från att söka nya bostäder. Bakgrunden till regeln är att uthyrningsprocessen blir långdragen då många anmäler intresse på lägenhet och när erbjudande kommer lämnas inget svar alternativt att nej-svar lämnas vid upprepande gånger.

​Bostad direkt

Om ingen intresseanmälan kommer in på en ledig lägenhet eller om ingen intressent tackar ja, lägger vi ut lägenheten under kötyp direkt. Här tillämpas först-till-kvarn-principen oavsett köpoäng. Intresseanmälan på lägenheter i kötyp direkt kan du göra via hemsidan eller telefon. Den som är snabbast med intresseanmälan får lägenheten förutsatt att sökande blir godkänd som hyresgäst.

Du kan endast ha en aktuell intresseanmälan åt gången på lägenheter i kötyp direkt. När intresseanmälan kommit in skickar vi erbjudande till den sökande som har sju dagar på sig att svara. Tackar den sökande nej, publicerar vi lägenheten på nytt.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!