Styrelse

Bild

Kirunabostäder är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio personliga ersättare, två ledamöter och två personliga ersättare som är fackliga representanter samt bolagets verkställande direktör. Styrelsen har tio ordinarie styrelsemöten per år.

Ledamöter

Stefan Sydberg, ordförande (M)
Gunnar Selberg, vice ordförande (C)
Katarina Hjertell (C)
Tommy Vasara Hammare (KD)
Anders Tano (S)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Sten Stridsman (V)
Tomas Stålnacke (facklig representant för Vision)
Jan Perälä (facklig representant för Kommunal)

Personliga ersättare

Peter Göransson (C)
Arne Esberg (SJVP)
Carina Kauppila (M)
Lennart Thelin (S)
Frida Kullebjörk (FI)
Per Eriksson (facklig representant för Vision)
Urban Krekula (facklig representant för Kommunal)


Senast uppdaterad •
Fråga oss!