Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Styrelse

Bild

Kirunabostäder är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio personliga ersättare, två ledamöter och två personliga ersättare som är fackliga representanter samt bolagets verkställande direktör. Styrelsen har tio ordinarie styrelsemöten per år.

Ledamöter

Bo Henriksson, ordförande (S)
Anders Tano, vice ordförande (S)
Jonas Stålnacke (S)
Stig Landin (V)
Peter Stenberg (KD)
Lars-Johan Dalhägg (M)
Gunnar Selberg (C)
Per-Olof Lassi (facklig representant för Vision)
Jan Perälä (facklig representant för Kommunal)

Personliga ersättare

Lisbeth Isaksson (V)
Tobias Stridsman (V)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Per Eriksson (SJVP)
Reidar Björk (SD)
Malin Mattsson (facklig representant för Vision)
Urban Krekula (facklig representant för Kommunal)


Senast uppdaterad •
Fråga oss!