Styrelse

Bild

Kirunabostäder är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen består av sju politiskt valda ledamöter och två arbetstagarrepresentanter samt fem politiskt valda ersättare och två arbetstagarersättare och bolagets verkställande direktör. Styrelsen har sju ordinarie styrelsemöten per år.

Ledamöter

Niklas Sirén, ordförande (S)
Anders Tano, vice ordförande (S)
Jonas Stålnacke (S)
Stig Landin (V)
Peter Stenberg (KD)
Lars-Johan Dalhägg (M)
Peter Göransson (C)
Per-Olof Lassi (facklig representant för Vision)
Jan Perälä (facklig representant för Kommunal)

Ersättare

Lisbeth Isaksson (V)
Tobias Stridsman (V)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Per Eriksson (SJVP)
Reidar Björk (SD)
Malin Mattsson (facklig representant för Vision)
Urban Krekula (facklig representant för Kommunal)


Senast uppdaterad •
Fråga oss!