Ekonomiavdelningen

Bild

Foto: Fredric Alm

Ekonomiavdelningen fungerar som stöd åt verksamheten genom att bland annat svara på frågor kring löpande bokföring och ta fram och följa upp budget.

Avdelningen stödjer även VD, styrelsen och andra intressenter med ekonomisk rapportering. Kontinuerliga uppgifter på avdelningen är löpande redovisning som till exempel momshantering samt att analysera och redovisa företagets ekonomiska resultat i månadsutfall och bokslut.

Andra uppgifter är finansiering samt kalkylering, exempelvis vid investeringar och inför hyresförhandlingar.

Här ingår rollerna: Fastighetscontroller, redovisningsekonom, ekonomiassisent och ekonomichef.

Ekonomiavdelningens besöksadress: Rymdhuset, Österleden 15


Kontakt

Senast uppdaterad •
Fråga oss!