Staben

Bild

Staben ansvarar för det övergripande utvecklingsarbetet samt personalstöd till hela organisationen.

Här ingår rollerna: VD, HR-chef och kvalificerad handläggare.

Stabens besöksadress: Rymdhuset, Österleden 15


Kontakt

Senast uppdaterad •
Fråga oss!