Ladda elbilen säkert

Bild

Tekniskt sett kan du ladda din elbil i ett vanligt eluttag men det ökar brandrisken, därför är det inte tillåtet i Kirunabostäders bestånd. Ladda din elbil säkert i laddstolpe.

Vanliga eluttag, som i motorvärmarstolpar, är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. Elsystem som belastas för hårt slits när det uppstår för stora temperaturväxlingar i elcentraler, kontakter och ledningar. Används uttagen i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken.

Att tänka på är att den här typer av bränder oftast inte täcks av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Försäkringsbolagen kräver att eluttag och apparater används och installeras på ett säkert och kompatibelt sätt.

Eftersom motorvärmaruttag har en lägre effekt, tar det också längre tid att ladda bilbatteriet än om du använder en laddstation som är byggd för elbilar.

I samtliga av Kirunabostäders avtal för parkeringsplats stadgas det att laddning av elfordon inte är tillåtet i uttag för motorvärmare. Däremot kan du ladda din el- eller hybridbil säkert genom att hyra laddstolpe hos oss på Tallplan, Kvarter 1 eller Lerduvestigen!

Här kan du läsa hur du går tillväga för att hyra bilplats hos oss.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!