Vad gäller vid snöröjning?

Snöröjning påbörjas då snödjupet uppmäter 7 centimeter. Det gäller även när drivsnö och modd uppnått samma mått. 

Tänk på att inte parkera bilen på gården. Om ”snösvängen” inte tar sig in på grund av blockerande föremål, vänder den och lämnar området oplogat. 

Vid entrédörrar, sophus samt hissdörrar sköter Kirunabostäders egen personal skottningen. Motorvärmarplatsen ska skottas av hyresgästen själv.

 

Läs mer om snöröjning.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!