Hur sorterar jag mina sopor?

I våra bostadsområden finns olika möjligheter till sopsortering. I några områden kan du endast slänga hushållssopor och matavfall, i andra områden finns även sortering för förpackningar av papper och plast, glas (färgat och ofärgat), metall, wellpapp/kartong och tidningar. Kontakta din kvartersvärd via vår kundservice om du har frågor angående avfallssorteringen i ditt område eller läs mer här.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!