Kirunabostäder planerar för försäljning av fastighet

Bild

Kvarter Skräddaren 4, Hantverkaregatan 28.

Kirunabostäders styrelse har beslutat om möjlig försäljning av fastigheten Skräddaren 4, Hantverkaregatan 28. I beslutet fick Kirunabostäders ledning i uppdrag att under våren genomföra försäljningen.

Kirunabostäder har ett uppdrag att förvalta sitt bestånd på ett effektivt och långsiktigt sätt. Det innebär bland annat att trygga den framtida bostadsförsörjningen med goda boendemiljöer för Kirunaborna, att underhålla äldre fastigheter och finansiera detta ekonomiskt lönsamt. På så sätt bidrar Kirunabostäder till att Kiruna är och förblir en attraktiv stad att leva och bo i.

Detta kan ske genom bland annat försäljning av fastigheter med ett underhållsbehov eller fastigheter med få lägenheter där det är svårt att få en effektiv och ekonomisk förvaltning.

- Att avyttra fastigheter med underhållbehov är affärsmässigt motiverat för att säkerställa långsiktigt god ekonomi och frigöra kapital för finansiering av underhåll och nyinvesteringar. Försäljning är ett sätt för oss att fortsatt kunna upprätthålla ett bra underhåll och mer effektiv förvaltning av våra fastigheter över tid, säger Tomas Stålnacke, tf vd Kirunabostäder.

Vad händer nu?

Fastigheten Skräddaren 4, Hantverkaregatan 28 kommer att annonseras till försäljning genom Svensk Fastighetsförmedling som kommer att sköta hela försäljningsprocessen.

Kirunabostäder har informerat berörda hyresgäster om den planerade försäljningen samt möjligheten för hyresgästerna att bo kvar i fastigheten alternativt erbjudande om att flytta till annan lägenhet i Kirunabostäders bestånd.

Om försäljningen går enligt plan kan den vara genomförd under hösten 2024.

För mer information kontakta

Tomas Stålnacke, tf vd, 0980-708 63, tomas.stalnacke@kirunabostader.se
Niklas Sirén, styrelseordförande, niklas.siren@kiruna.se

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!