Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Nya hyror klara för 2024

Bild

Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning för bostäder för 2024.

För de flesta hyresgäster innebär överenskommelsen en hyreshöjning om 5,25 procent från och med 1 april.

Undantag görs för lägenheter med pressumtionshyra där höjningen blir 3,19 procent. Pressumtionshyra är en särskilt förhandlad hyra som gäller under en begränsad tid till följd av att fastigheten har totalrenoverats alternativt att fastigheten är nybyggd.

Varför måste hyran förhandlas varje år?

Kirunabostäder begär en förhandling om justering av hyran varje år. Vi förhandlar för att Kirunabostäders kostnader generellt sett ökar varje år, precis som hos de flesta företag och samhället i stort. Det är kostnadsökningar gällande räntor men även gällande drift och skötsel av våra fastigheter, som för till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering. Vi är också just nu inne i en väldigt speciell tid där inflationen och många kostnader ökar för oss och för alla i samhället. Detta påverkar nivån på hyresjusteringen.

Vad påverkar hyran?

För att komma fram till vilken nivå hyran ska justeras med har organisationerna Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram en modell. Den årliga hyresförhandlingen baseras enligt modellen på fem faktorer, som speglar den allmänna, ekonomiska utvecklingen och som samtidigt är relevant för hyresrättens utveckling.

De fem faktorerna är:

  • Kostnader för förvaltning och underhåll
  • Kostnader för taxor och avgifter exempelvis vatten, el, värme och avfall
  • Räntekostnader
  • Konsumentpriser
  • Ekonomisk tillväxt

Utöver detta tar vi hänsyn till olika lokala förutsättningar och hyresgästintresset.

Hur kom ni fram till siffran 5,25 procent?

De flesta fastighetsägare i Sverige har använt den gemensamma förhandlingsmodellen. Kirunabostäder har utifrån modellen kommit fram till att hyran bör höjas med 11,17 procent för 2024 vilket var det inledande yrkandet.

Yrkandet om hyreshöjning grundar sig i historiska siffror och beräknas täcka 2024 års kostnadsökningar. Det handlar främst om ökade räntekostnader om 13 miljoner för 2024 samt stora taxehöjningar där bland annat Kiruna kraft har aviserat en ökning av fjärrvärmetaxan med 10 procent 2024.

– Det är utmanande tider där vi haft en skenande kostnadsutveckling de senaste två åren. Stora kostnadsökningar påverkar förstås Kirunabostäder förutsättningar att driva vår verksamhet.

Vårt yrkande och behov var högre men vi är glada över att vi har lyckats träffa en lokal överenskommelse som ger oss rimliga möjligheter att hantera de utmaningar vi står inför.

Vi är medvetna om att hyreshöjningen påverkar många hyresgästers ekonomi, samtidigt har vi ett ansvar för att se till att Kirunabostäder förblir stabilt. Vi kommer att arbeta med att minska våra egna kostnader, säger Tomas Stålnacke, tf vd.

Som hyresgäst kan du se vad din nya hyra blir på hyresavin för april. Hyresavin hittar du på Mina sidor inom de närmaste dagarna.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta bostadsförmedlingen via mejl info@kirunabostader.se eller telefon 0980-708 50.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!