Söker din förening en samarbetspartner?

Bild

Gemenskap och sysselsättning är nycklar för trivsel och trygghet. Kirunabostäder samarbetar med ett antal föreningar i Kiruna med målet att skapa ett mervärde för våra hyresgäster, erbjuda positiva aktiviteter och en meningsfull fritid för Kirunaborna.

Genom samverkansavtal samarbetar Kirunabostäder med idrottsföreningar men också sociala- och kulturella projekt och verksamheter. Syftet är att sponsringssamarbetena ska vara till nytta för båda parter, skapa ett mervärde för våra hyresgäster och stärka varumärket Kirunabostäder. När barn och ungdomar är sysselsatta med intressanta och roliga fritids-aktiviteter blir det mindre bus och förstörelse i våra områden, vilket leder till tryggare och trivsammare områden.

Sponsring är en viktig del av den sociala hållbarheten i bolaget. Genom våra sponsrings-samarbeten är vi med och skapar ett attraktivt Kiruna, säger Mikael Pudas, vd.

I samverkansavtalen kräver vi någon form av motprestation av den förening eller det arrangemang som vi sponsrar. Det kan exempelvis vara hjälp med att dela ut information till våra hyresgäster, medverkan vid något av våra event eller en prova-på-aktivitet. På så sätt får föreningen en sponsrings-summa och vi får hjälp med en uppgift som ger ett mervärde till våra hyresgäster eller kunder.

Sponsringsansökan

Sponsringsansökningar lämnas in via ett sponsringsformulär på hemsidan. Beslut om sponsring hanteras två gånger per år där sista ansökningsdatum är 1 mars eller 1 september. Välkommen med er ansökan!

Se mer information om våra sponsringssamarbeten samt ansökningsformulär via länken nedan.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!