Hyresgästbesök: Med rymden i centrum

Bild

Ett modernt kontor med många möjligheter. Swedish Space Corporation, SSC, flyttar delar av verksamheten från rymdbasen Esrange till sina nya lokaler i Kvarter 1 under hösten. Maria Tjernqvist, officer manager, Esrange Kiruna.

I Kirunas nya centrum finns plats för alla delar av Kirunabostäders tre verksamheter, bostäder, förvaltningsuppdraget i kommunala fastigheter samt kommersiella lokaler och kontor. Vi hälsade på hos en av våra nya kontorshyresgäster där rymden står i centrum.

Kvarter 1 var Kirunabostäders (och Kirunas) första kvarter med bostäder och lokaler som stod färdigt i nya centrum. Till följd av att kvarteret var först ut och att det i kvartersplanen för nya centrum hade just nummer ett, fick det helt enkelt namnet Kvarter 1. Bostadshyresgästerna flyttade in sommaren 2021 och därefter har kvarteret fyllts på med kontorshyresgäster som Sparbanken Nord, Trafikverket, Afry, Handelsbanken, Lev väl och nu senast Swedish Space Corporation, SSC, som äger och driver rymdbasen Esrange.

För SSC blev det något helt nytt att etablera ett kontor i centrum efter att tidigare ha koncentrerat sin verksamhet vid rymdbasen, cirka fem mil utanför Kiruna. Esrange står inför en kraftig expansion där rymdbasen byggs ut för att bli först i Europa att skjuta upp satelliter under 2024. Under samma år kommer också Europas återanvändningsbara raketprogram Themis börja testas på Esrange. Det nya kontoret i Kiruna är en viktig del av de pågående expansionerna.

Person vid kontorsentré

Maria Tjernqvist, officer manager, Esrange Kiruna.

Expansionen innebär att vi behöver frigöra ytor på rymdbasen och då såg vi tillfället att etablera oss i nya centrum med ett nytt, fräscht kontor. Fördelarna med ett kontor i Kiruna är närheten till övrigt näringsliv och tillgängligheten för våra anställda. Vi får också närmare till flygplats och resecentrum, vilket underlättar vid besök och sammankomster, säger Maria Tjernqvist, office manager på Esrange Kiruna.

Sittgrupp i kontor

Esrange kontor innehåller Teams-rum för digitala möten, traditionella mötesplatser i konferensrum och olika kombinationer av sittgrupper för spontana möten mellan kontorsplatserna.

Esrange nya kontor med en yta på drygt 1 200 kvadratmeter är aktivitets-baserat, där du som anställd kan välja en ny kontorsplats varje dag. Kontorsytan är indelad i tysta, mellan och aktiva zoner som gör att du som medarbetare kan vara flexibel vid ditt val av plats utifrån pågående arbetsuppgift.

Den nya kontorslösningen innebär att vi kan sitta blandat mellan divisionerna. Jag tror att det kommer att leda till ökad förståelse och samarbete, oavsett om du arbetar med forskningsexperiment, raketer eller satellitkommunikation. Det bidrar till en ännu bättre dynamik i gruppen, säger Maria Tjernqvist.

Kontoret innehåller också Teams-rum där du kan sitta själv när du har digitala möten, traditionella mötesplatser i konferensrum och olika kombinationer av sittgrupper för spontana möten mellan kontorsplatserna. Ett modernt kontor med många möjligheter.

Det nya läget i centrum tror jag kommer att gynna våra samarbeten både med övriga företag och skolor. Vi ser fram emot att komma i ordning i det nya kontoret i Kvarter 1, säger Maria Tjernqvist.

Kvarter 1

Kvarter 1 innehåller 62 bostäder, 7 kontorslokaler och en restaurang. Foto: Fredric Alm

Arkitektur Kvarter 1

Kvarter 1 är gestaltad med utgångspunkt i det som är typiskt för Kiruna och är tänkt att förstärka Kirunas identitet som gruvstad. Kvarteret har formen av ett stiliserat berg som på utsidan består av hårda, ”kalla” material som stål och tegel, en symbol för gruvindustrin, samt isblå kulörer i vissa detaljer, en symbolbärare för det arktiska klimatet med snö och is. Kvarterets insida (innergården) har varmare kulörer i form av trä som står för fjällbjörkar och orange stålpartier som ska föra tankarna till järnets ursprung: flytande magma.

Liselott Miranda - Arkitekt SA/MSA

Senast uppdaterad •
Fråga oss!