Förtydligande med anledning av artiklar i NSD 12 maj

Två olika artiklar i NSD 12 maj 2023, behandlar det tragiska dödsfallet vid bygget av Kiruna nya badhus tidigare i vår.

Även om dödsfallet bedömts bero på naturliga orsaker väcks frågor kring varför personen befann sig ensam i en svårtillgänglig del av byggnaden och inte saknades inom rimlig tid.

Artiklarna kan å ena sidan tolkas som att mannens arbetsgivare har ett huvudansvar för detta och å andra sidan som att företaget We Group som svarade för arbetsmiljösamordningen hade detta. Kirunabostäder har projektledningsansvaret för det  nya badhuset och vill förtydliga att bolaget inte har tagit ställning till vem som bär ansvaret. Kirunabostäder överlåter till Polisen och Arbetsmiljöverket att utreda omständigheterna kring det tragiska dödsfallet och de ansvarsfrågor som följer av detta.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!