Tack för att du sorterar rätt!

Bild

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera sitt avfall. Det är viktigt att alla gör rätt för att systemet kring återvinning ska fungera.

Alla hushåll är enligt miljöbalken skyldiga att sortera och lämna sitt avfall till avsedda insamlingsplatser. Från och med år 2027 är vi som fastighetsägare skyldiga att tillhandahålla fastighetsnära insamling av förpackningar i våra fastigheter.

De senaste åren har vi utökat möjligheten att sortera förpackningsavfall och tidningar i miljörummen i flera bostadsområden, för att underlätta för dig som hyresgäst att uppfylla din skyldighet. Vi har också installerat lås på miljörumsdörrarna för att endast du som bor i området ska kunna slänga avfall i områdets miljörum.

I dag har alla bostadsområden sopkärl eller miljörum för restavfall, det vill säga det som blir kvar när du har sorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast. Det som inte är restavfall ska lämnas i avsett kärl i miljörummet eller vid närmaste återvinningsstation.

Grovsopor

Grovsopor som elektronik, möbler och farligt avfall ska lämnas till Återvinningscentralen (ÅVC). Har du inte möjlighet att ta dig till Återvinningscentralen kan du boka en tid för upphämtning av större saker till exempel möbler. Boka upphämtningstid via felanmälan telefon 0980-708 50 eller din kvartersvärd. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan eller i trapphuset.

Osorterat avfall kostar tid och pengar

Felsorterat avfall ger mer jobb och ökade kostnader för avfallshanteringen. Våra fastighetsskötare får lägga mer tid på att städa och köra bort saker som otillåtet dumpats i miljörummen, vilket leder till att andra uppgifter tvingas bortprioriteras, till exempel yttre skötsel och genomgång av allmänna utrymmen.

Varje felsorterat föremål i ett sopkärl kostar 2 800 kronor och varje extra tur till återvinningscentralen kostar cirka 855 kronor per gång. Pengar som hade kunnat användas till exempelvis lekutrustning i bostadsområdet eller ny utrustning i tvättstugan.

Hjälp till att hålla ordning och sortera rätt!

  • Släng avfall i rätt kärl
  • Vik ihop och platta till kartonger så att de får plats i kärlet
  • Lämna inte kvar något på golvet i miljörummet

Mer information om hur du ska sortera dina sopor hittar du under Avfallshantering.

Genom att hjälpas åt att hålla ordning och sortera rätt i miljörummen kan vi tillsammans skapa en trevlig boendemiljö för alla. Tack för att du sorterar rätt!


Senast uppdaterad •
Fråga oss!