Namn (Sidans namn)

Felanmälan

Roll eller funktion

Felanmälan

Telefon 1
Knappval

Knappval 1

Övrigt

Telefontider:

Måndag-fredag klockan 07.00-11.00 och 12.00-15.00


Felanmälan kan du även göra genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats.. Fördelen med webbanmälan är att du kan följa ärendets status och att felet kan hanteras något snabbare.


Vid akuta fel som kan orsaka skada på fastigheten eller utgöra fara ska du genast kontakta oss via telefon.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan. För att lägga till Bild gå till metadata för sidan och peka ut en bild i bildarkivet

Fråga oss!