Hur uppdaterar jag min kötid?

Du uppdaterar din kötid genom att logga in på vår webbsida med personnummer och lösenord. Du måste logga in en gång per år för att behålla din plats i kön. Om du exempelvis loggade in senast den 1 mars måste du logga in senast 28 februari nästkommande år för att behålla dina köpoäng.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!