Jag har fått kryp/insekter i min lägenhet - Vad gör jag?

Får du problem med skadedjur i din bostad är du skyldig att direkt kontakta oss. Det är viktigt att du gör det så att inte skadedjuren sprids till dina grannar i huset. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Skadedjur kan till exempel vara silverfiskar, myror, pälsängrar, råttor och möss. På Nomors webbplats, hittar du information om skadedjur och hur de bäst bekämpas.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!