Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Var lämnar/hämtar jag nycklarna?

Nycklarna ska lämnas till bostadsförmedlingen senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Tänk på att om den 1:a infaller på en helg/helgdag så sker in- och avflyttning på nästkommande vardag.

Exempel:
Den 1 mars infaller på en lördag. In- och utflytt blir då på måndag den 3 mars.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.