Var lämnar/hämtar jag nycklarna?

Nycklarna ska lämnas till vår kundservice senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Tänk på att om den 1:a infaller på en helg/helgdag så sker in- och avflyttning på nästkommande vardag.

Exempel:
Den 1 mars infaller på en lördag. In- och utflytt blir då på måndag den 3 mars.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!