När besiktas lägenheten?

Innan du flyttar ut från din lägenhet ska den besiktas. Det är du som hyresgäst som ska kontakta din kvartersvärd för att boka en besiktningstid som passar dig. Besiktning ska bokas inom en vecka efter att lägenheten sagts upp.

Om du inte kan vara hemma vid överenskommen tid för besiktning av lägenheten, vill vi att du medger att du tillåter din kvartersvärd att använda huvudnyckel vid besiktningstillfället. Vi vill ha ditt medgivande att gå in i lägenheten senast dagen före överenskommen tid för besiktning. Skicka den via e-post till din kvartersvärd eller genom att lämna talongen i Kirunabostäders brevlåda på gamla brandstation, Gruvvägen 3. Om du inte vill att kvartersvärden går in med huvudnyckel måste du vara hemma när vi besiktar lägenheten. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara.

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag o s v) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

En ny besiktning kan komma att genomföras.

När du flyttar ska eventuella kostnader vara reglerade, i annat fall kan du komma att få en faktura från Kirunabostäder när du flyttat ut från lägenheten.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!