Varför har jag fått påminnelse på hyran?

Hyran ska betalas i förskott och vara Kirunabostäder tillhanda senast den sista i varje månad. Om hyran inte betalas i rätt tid får du en påminnelse med en avgift på 60 kronor. När påminnelsen förfallit och hyran fortfarande inte är betald skickar vi ut ett inkassokrav med en avgift på 180 kronor. 


Saknad hyresavi är inte en godtagbar ursäkt för sen hyresinbetalning. Hyresavin i sig är en påminnelse om att hyran ska betalas och en extra service som Kirunabostäder tillhandahåller. Skyldighet att skicka avi föreligger endast då beloppet ändrats vid hyreshöjning.


Kom ihåg att du kan hitta OCR-nummer, belopp och bankgironummer på Mina sidor.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!