Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Hur betalar jag hyran?

Hela hyran betalas i förskott och ska vara Kirunabostäder tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Hyresavierna skickas ut cirka två veckor innan hyran ska vara betald. 

Det är mycket viktigt att hyran betalas i tid. Hyran ska vara hyresvärden tillhanda senast förfallodatum. Vid försenad hyra skickas ett krav ut. Om man upprepade gånger varit sen med hyresinbetalningen kan detta leda till uppsägning och det kan också påverka möjligheten att få annan bostad inom Kirunabostäder.

Du kan betala hyran via e-faktura. Anmälan gör du via din internetbank.

Du kan även betala hyran via autogiro. Anmälan gör du via blankett på hemsidan eller genom att besöka vår kundservice.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

Fråga oss!