"rootPage" is not defined.

Ny infrastruktur - Så påverkar arbetet

BildFörstora bilden

Karta del 1 etapp 3. Klicka på kartan för att förstora.

De gamla ledningarna i Kiruna kommer inom kort påverkas av sprickor och deformationer i marken. Som en del av stadsomvandlingen anläggs nu nya ledningar som säkrar energiförsörjningen till fjärrvärmenätet med spillvärme från LKAB samt nya vattenledningar.

Totalt är det över fem kilometer nya ledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen. Arbetet är uppdelat i tre etapper och hela projektet pågår fram till 2025.

  • Den första etappen startade i mars. Första etappen sträcker sig från pumpstationen vid Bangatan, bakom husen på Porfyrvägen, upp mot gång och cykelväg vid Luossavaarabacken till Hjalmar Lundbohmsvägen, Dübengatan och avslut i korsningen Föraregatan-Per Högströmsgatan.
  • Den andra etappen startade i juni. Andra etappen sträcker sig från korsning Föraregatan – Per Högströmsgatan till Lappgatan. Sträckan korsar Hjalmar Lundbohmsvägen och fortsätter mot Matojärvi, där den går bakom isladan och över grönområdet mot Högalidskolan för att gå längs med bobollplanen bakom Högalidskolan och fortsätter sedan bakom lägenhetshusen vid Högalidsgatan där den svänger av mot Lappgatan med en liten avstickare in på Träarbetaregatan.
  • Den tredje etappen (del 1) påbörjades i oktober. Arbetet kommer pågå längs hela Lappgatan. Vägar på etapp två och tre påverkas under arbetet och tillfälliga omledningsvägar kommer att finnas. Tillfälliga parkeringsplatser och gångbryggor anläggs för att inte påverka tillgängligheten. I samband med att projektet framskrider så kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att genomföras på Lappgatan.

    Resterande delar av etapp tre fortsätter ner till Jägarskoleområdet och en del viker av ner mot Malmvägen.
Karta med markering för infrasktrukturprojektFörstora bilden

Karta del 1 etapp 3. Klicka på kartan för att förstora.

Arbetet innebär att det tidvis kommer förekomma störningar i form av tung trafik, borrning samt gräv- och schaktning. I vissa delar av området kan det också behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas.

Arbeten intill bostäder kommer bedrivas vardagar mellan klockan 06.00-18.00 men det kan ibland förekomma längre arbetsdagar, som längst fram till klockan 22.00.

Parkerade fordon eller annat som förvaras utanför tomtgräns och som berörs av arbetsområdena behöver flyttas.

En del gator kommer att ha begränsad genomfartstrafik och även gång- och cykelvägar påverkas periodvis. Se karta för etapp 3 nedan:

Karta som visar omledning av trafikFörstora bilden

Karta omledning av trafik i området kring Lappgatan. Klicka på kartan för att förstora.

Tillfälliga upplag kommer att finnas i anknytning till arbetsområdet på alla etapper. Områden är avspärrade och tillhör arbetsområdet. Tillse att barn inte leker i området då det kan medföra faror.

Vi ber om överseende med att det är rörigt under tiden arbetet pågår.

Närboende kommer att kontaktas separat via brev för ytterligare detaljer.

Projektet utförs som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Senast uppdaterad •
Fråga oss!