Namn (Sidans namn)

Kirunabostäder

Roll eller funktion
Telefon 1

0980-708 50

Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress

Rymdhuset

Österleden 15

Postadress

981 85 Kiruna

Övrigt


Fråga oss - besök vårt frågeforum! Länk till annan webbplats.

Bostadsförmedlingen

Telefontid

Måndag - fredag 09.00 - 10.00 samt
måndag - torsdag 13.00 - 14.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan. För att lägga till Bild gå till metadata för sidan och peka ut en bild i bildarkivet

Fråga oss!