Du som måste flytta

Våra hyresgäster som påverkas direkt av stadsomvandlingen är de som bor eller är verksamma i den nuvarande centrala stadskärnan. Vad gäller för dig som måste flytta?

Kirunas nuvarande stadskärna kommer att påverkas av gruvbrytningen steg för steg. Kirunabostäders kvarter som kommer att påverkas i första skedet, omkring år 2020, är Tipparen (Vänortsgatan, Lars Janssonsgatan ), Filaren 4 (Geologgatan 12) och Filaren 5 (Bergmästaregatan 4-5). I det andra skedet, omkring år 2022-2023, påverkas kvarteren Svarvaren (Mangigatan 24-26, Geologgatan 14, Bergmästaregatan 11), Gruvbyggaren (Föreningsgatan 10-12, Steinholtzgatan 20-26, Arent Grapegatan 27-29) och Skopföraren (Steinholtzgatan 16, Föreningsgatan 19).

Vad gäller för mig som hyresgäst? 

Du som måste flytta till följd av stadsomvandlingen kommer att få lämna in önskemål om ditt nya boende till oss. Du kommer att kunna välja om du vill flytta till det gamla eller nya beståndet, vilket område och vilken storlek på lägenhet du önskar. 

Flytt inom gamla beståndet

Om du som önskar flytta inom det gamla beståndet kommer förtur att gälla och du kan omgående börja söka ny bostad bland våra lediga lägenheter. Om flera hyresgäster med förtur anmäler intresse på samma lägenhet är det den hyresgäst som har bott längst hos Kirunabostäder som först blir erbjuden lägenheten.

Parallellt med att hyresgästen själv söker ny lägenhet kommer vi att erbjuda berörda hyresgäster lägenhet enligt önskemål. De hyresgäster som har bott längst hos Kirunabostäder kommer att få erbjudande om ny bostad först.

Flytt till nya beståndet

I vårt nyproducerade bestånd kommer vi att erbjuda förtur till dig som måste flytta till följd av stadsomvandlingen. 

Du får lämna önskemål om område och storlek på lägenhet och får sedan information från oss när lägenheterna finns klara för uthyrning. De hyresgäster som bott längst tid hos Kirunabostäder kommer att bli erbjuden lägenhet först.

Om du har frågor angående omflyttningen kan du kontakta oss på 0980-708 50 eller marknad@kirunabostader.se.