Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Kirunabostäders roll i stadsomvandlingen

Bild

Foto: Fredric Alm

Kirunabostäder kommer att vara en ledande aktör i nya Kiruna. Vi kommer att ha det övergripande ansvaret för den nya stadskärnans handelslokaler och vi kommer att bygga totalt 700 nya bostäder.

Bostäder

Kirunabostäder kommer att ersätta alla lägenheter i beståndet som avvecklas i nuvarande stadskärna med nya lägenheter i nya Kiruna. Vi kommer att bygga minst 700 lägenheter vilket motsvarar antalet lägenheter som vi har i nuvarande centrum och som påverkas av gruvbrytningen.

Kommunala fastigheter

Kirunabostäder har på uppdrag av Kiruna kommun det totala ansvaret för projektering av kommande kommunala byggnader i nya Kiruna till exempel räddningstjänst, simhall och skolor. Utformningen av byggnaderna sker i nära samarbete med berörda verksamheter för att nå bästa möjliga resultat.

Handel

I stadsomvandlingen har Kirunabostäder tagit rollen som den ledande aktören för handelslokaler i Kirunas nya stadskärna. Vi finns med i alla stadier i utvecklingen av vårt nya centrum. Vi planerar och projekterar, för att sedan stå som ägare och sköta uthyrning och drift av en större del av de kommersiella lokalerna i centrum.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!