Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Vattenavbrott Björkplan 5 F-H den 16/4

På grund av en vattenläcka är varmvattnet avstängt på Björkplan 5 F-H . Kallvatten påverkas inte. Läckan är identifierad och åtgärdas provisoriskt under kvällen.

Kirunabostäders roll i stadsomvandlingen

Bild

Foto: Fredric Alm

Kirunabostäder kommer att vara en ledande aktör i nya Kiruna. Vi kommer att ha det övergripande ansvaret för den nya stadskärnans handelslokaler och vi kommer att bygga totalt 700 nya bostäder.

Bostäder

Kirunabostäder kommer att ersätta alla lägenheter i beståndet som avvecklas i nuvarande stadskärna med nya lägenheter i nya Kiruna. Vi kommer att bygga minst 700 lägenheter vilket motsvarar antalet lägenheter som vi har i nuvarande centrum och som påverkas av gruvbrytningen.

Kommunala fastigheter

Kirunabostäder har på uppdrag av Kiruna kommun det totala ansvaret för projektering av kommande kommunala byggnader i nya Kiruna till exempel räddningstjänst, simhall och skolor. Utformningen av byggnaderna sker i nära samarbete med berörda verksamheter för att nå bästa möjliga resultat.

Handel

I stadsomvandlingen har Kirunabostäder tagit rollen som den ledande aktören för handelslokaler i Kirunas nya stadskärna. Vi finns med i alla stadier i utvecklingen av vårt nya centrum. Vi planerar och projekterar, för att sedan stå som ägare och sköta uthyrning och drift av en större del av de kommersiella lokalerna i centrum.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!